Veiledning

V440:2023

V440 Bruregistrering
Gjeldende
Åpne

Omfang

Denne veiledningen gir de nødvendige definisjoner, beskrivelser, inndelinger og klassifiseringer av bruene for å sikre lik praksis ved registrering i bruforvaltningssystemet Brutus.

Dokumentinformasjon