Veiledning

V413:2023

V413 Bæreevneklassifisering av bruer, materialer
Gjeldende
Åpne

Omfang

Bæreevneklassifisering av bruer er å bestemme maksimalt tillatte trafikklaster for eksisterende bruer. Regelverket for bæreevneklassifiseringen består av følgende to veiledninger:

  • V412: Bæreevneklassifisering av bruer, laster.
  • V413: Bæreevneklassifisering av bruer, materialer (Denne veiledningen)

V412 definerer trafikklastene som bruene skal kontrolleres for. V413 angir materialfastheter og materialfaktorer.

Veiledningene benyttes også for prosjektering av forsterkning og ombygging av eksisterende bruer.

Denne utgaven av V413 erstatter V413 datert juni 2021 som igjen erstatter vedlegg 1 i R412 fra 2003 og NA-rundskriv 2017/10. Innhold i veiledningen er identisk med forrige utgave men på digitalt format.

Dokumentinformasjon