Veiledning

V412:2023

V412 Bæreevneklassifisering av bruer, laster
Gjeldende
Åpne

Omfang

Bæreevneklassifisering av bruer er å bestemme maksimalt tillatte trafikklaster for eksisterende bruer. Regelverket for bæreevneklassifisering av bruer består av følgende to veiledninger:

  • V412: Bæreevneklassifisering av bruer, laster . (Denne veiledningen)
  • V413: Bæreevneklassifisering av bruer, materialer.

V412 definerer trafikklastene som bruene skal kontrolleres for samt lastfaktorer og lastkombinasjoner.

V413 angir materialfastheter og materialfaktorer.

Veiledningene benyttes også for prosjektering av forsterkning og ombygging av eksisterende bruer.

Denne utgaven av V412 erstatter V412 datert juni 2021 som igjen erstatter R412 fra 2003 og NA-rundskriv 2017/10. Innhold i veiledningen er identisk med forrige utgave men på digitalt format.

Dokumentinformasjon