Veiledning

V262:2022

V262 Steindekker
Gjeldende
Åpne

Omfang

Veiledningen gir anbefaling om prosjektering, bygging og drift og vedlikehold av dekker av belegningsstein, heller, gatestein og plater. Veiledningen beskriver følgende dekkeløsninger for steindekker:

— Dekker av belegningsstein av betong

— Dekker av heller av betong

— Dekker av gatestein av naturstein

— Dekker av plater av naturstein

Dokumentinformasjon