Veiledning

N-V240:2022

V240 Vannhåndtering
Historisk
Åpne

Merknad: Dette dokumentet har en ny utgave: N-V240:2023

Omfang

V240 vannhåndteringsveiledning er en veiledning som understøtter kravene til kapitel 2 i N200 Vegbygging. Formålet med veiledningen er å være et praktisk hjelpemiddel som bidrar til gode løsninger for vannhåndtering i vegbygging. Vannhåndteringsveiledningen bygger på gjeldene nasjonalt regelverk i vegbygging og inneholder ingen egne krav.

Sammen med N200 Vegbygging danner vannhåndteringsveiledningen et faglig rammeverk for hydrologi og hydraulikk, og bruk av veiledningen forutsetter vannfaglig kompetanse.

Dokumentinformasjon

  • Gjeldende fra:
  • Tilbaketrukket:
  • Varetype: None
  • Products.Specs.pages
  • E-post: V240@vegvesen.no

Produktrelasjon

  • Erstattet av: N-V240 Vannhåndtering