Veiledning

V240:2022

V240 Vannhåndtering
Gjeldende
Åpne

Omfang

V240 vannhåndteringsveiledning er en veiledning som understøtter kravene til kapitel 2 i N200 Vegbygging. Formålet med veiledningen er å være et praktisk hjelpemiddel som bidrar til gode løsninger for vannhåndtering i vegbygging. Vannhåndteringsveiledningen bygger på gjeldene nasjonalt regelverk i vegbygging og inneholder ingen egne krav.

Sammen med N200 Vegbygging danner vannhåndteringsveiledningen et faglig rammeverk for hydrologi og hydraulikk, og bruk av veiledningen forutsetter vannfaglig kompetanse.

Dokumentinformasjon