Veiledning

V230:2022

V230 Forsterkning av veger
Gjeldende
Åpne

Omfang

Denne veiledningen har til hensikt å være et praktisk hjelpemiddel for planlegging og prosjektering av forsterkningstiltak på veg. Veiledningen har to deler:

• Kapittel 1 som omhandler tema knyttet til planlegging og prosjektering av forsterkningstiltak og omhandler alle faser i planlegging og prosjektering av et forsterkningsprosjekt

• Kapittel 2 som inneholder beskrivelser av aktuelle forsterkningsmetoder

Dokumentinformasjon