Vegnormal

N301:2023

N301 Arbeid på og ved veg
Historisk høringsutkast
Åpne

Denne vegnormalen har et utkast på høring: Høringsutkast N301:2024

Omfang

Formålet med revisjonen er forenkling og tydeliggjøringen av deler av regelverket, endring av krav til utførelse av manuell trafikkdirigering og implementering av bestemmelser fra kapittel 4 i R310 Trafikksikkerhetsutstyr.

Kapittel 3.5 er omstrukturert slik at det blir en mer naturlig temainndeling og flyt i kravene. Krav som påvirker planlegging er flyttet tidligere i kapitlene, mens krav knyttet til utførsel og fysiske forhold på stedet vil komme senere i kapitlene. Tilsvarende er gjort med kapittel 2.2.4.

Det er også fjernet flere henvisninger til R310 Trafikksikkerhetsutstyr ettersom mye av innholdet nå tas inn i N301 Arbeid på og ved veg.

Oversikt over endringer i N301- høringsutkast 2023

Dokumentinformasjon

  • Høringsutkast publisert:
  • Høringsfrist:
  • Varetype: None
  • Products.Specs.pages
  • E-post: n301@vegvesen.no