Veiledning

N-V441:2023

N-V441 Bruinspeksjon
Gjeldende
Åpne

Omfang

N-V441 Bruinspeksjon gir en veiledning i gjennomføring av bruinspeksjoner for ulike inspeksjonstyper, og gjelder for bruer som definert i vegnormal N401 Bruforvaltning fylkesveg og retningslinje R411 Bruforvaltning riksveg.

Revidert veiledning N-V441 Bruinspeksjon fra september 2023 erstatter utgave utgitt februar 2023.

Endringer er:

  • kapittel 2.5 beskriver hva som inngår i en hovedinspeksjon
  • kapittel 2.5.3.1 beskriver hovedinspeksjon kabler
  • kapittel 2.5.3.2 beskriver hovedinspeksjon under vann

Dokumentinformasjon

  • Gjeldende fra:
  • Varetype: None
  • Products.Specs.pages
  • E-post: N401@vegvesen.no

Produktrelasjon

  • Erstatter: N-V441 Bruinspeksjon