Veiledning

N-V220:2023

N-V220 Geoteknikk i vegbygging
Gjeldende
Åpne

Omfang

Veiledning V220 er et praktisk hjelpemiddel og bidrar til å sikre en god og enhetlig geoteknisk saksbehandling for prosjekter i regi av Statens vegvesen. Veiledningen beskriver faglig grunnlag, beregningsprinsipper og veiledning for geoteknisk prosjektering. Denne utgaven er en digitalisert versjon av 2022-versjonen hvor det er utført ytterligere rettinger sammenlignet med versjonen datert desember 2022. Se veiledningens forord for mer detaljer.

Dokumentinformasjon