Vegnormal

N300:2023

Høring – forslag til endringer i kapittel 8 Vegvisningsskilt
Historisk høringsutkast
Åpne

Merknad: Dette dokumentet har en ny utgave: N300:2024

Omfang

N300 Trafikkskilt er et omfattende regelverk, og revisjonen deles derfor opp i flere deler.

Det er kapittel 8 Vegvisningsskilt som nå sendes på høring. Dette tilsvarer dagens del 4a og del 4b inklusive vegvisningslister, kryssnummer og strekningsnavn for Nasjonale turistveger.

Dokumentinformasjon

  • Høringsutkast publisert:
  • Høringsfrist:
  • Varetype: None
  • Products.Specs.pages
  • E-post: n300@vegvesen.no

Produktrelasjon