Vegnormal

N300:2023

Høring – forslag til endringer i kapittel 8 Vegvisningsskilt
Høringsutkast
Åpne

Omfang

N300 Trafikkskilt er et omfattende regelverk, og revisjonen deles derfor opp i flere deler.

Det er kapittel 8 Vegvisningsskilt som nå sendes på høring. Dette tilsvarer dagens del 4a og del 4b inklusive vegvisningslister, kryssnummer og strekningsnavn for Nasjonale turistveger.

Dokumentinformasjon