Vegnormal

N300:2022

Høring - forslag til endringer i N300 Trafikkskilt
Historisk høringsutkast
Åpne

Merknad: Dette dokumentet har en ny utgave: N300:2024

Omfang

Vegnormal N300 inneholder tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming av offentlige trafikkskilt. Skiltnormalen fastsettes av Vegdirektoratet med hjemmel i skiltforskriften og gjelder for all bruk av offentlige trafikkskilt, uavhengig av vegtype.

Vegdirektoratet foreslår med dette nytt innhold i N300 Trafikkskilt. Det er gamle del 1 og del 3 som er revidert og digitalisert. I ny digital versjon gjelder dette kapittel 1 Fellesbestemmelser, 4 Forbudsskilt, 5 Påbudsskilt, 6 Opplysningsskilt og 9 Underskilt.

Dokumentinformasjon

  • Høringsutkast publisert:
  • Høringsfrist:
  • Varetype: None
  • Products.Specs.pages
  • E-post: n300@vegvesen.no