Vegnormal

N200:2022

N200 Vegbygging
Historisk høringsutkast
Åpne

Denne vegnormalen har et utkast på høring: Høringsutkast N200:2024

Vegnormal N200 Vegbygging stiller krav til prosjektering og bygging av veger og gjelder for alle offentlige veger.

Omfang

Hovedformålet med denne revisjonen er å tilpasse normalen til ny digital plattform, det er gjort strukturelle endringer og normalen er videreutviklet i en mer funksjonsbasert retning. Det er også gjort noen faglige endringer og opprettinger.

Logg inn og kommenter på høringsutkast

Under er en oversikt over de faglige endringene i normalen.

Kapittel

Endring

1.4.3

Krav om sluttdokumentasjon der det er sprøbruddsmaterialer og kvikkleire i vegprosjekter i konsekvensklasse 3.

1.9.3.1

1.9.3.2

Vannømfintlighet er byttet med telefarlighetsgrupper, og krav til finstoffinnhold for dypsprengning er fjernet.

3.1.2

Kravet om dimensjonering for 10 tonns aksellast spesifisert iht. forskrift

3.7.2

Tykkelse forsterkningslag i tunnel (bæreevnegruppe 1, FDim >10 000) justert for å stemme overens med dimensjonering for veg i dagen.

4.2.2.1

 • Krever ikke lenger at geometrisk krav for forsterkningslag skal være oppfylt før forkiling legges ut.
 • Geometrisk kontroll på planum kan utføres med maskin

4.2.3.1

 • Knust asfalt fjernet fra tabell 4.2.3.1-1 fordi det finnes egne anbefalinger for komprimering av denne massen
 • To krav om fuktighet/vanninnhold slått sammen til ett.
 • Krav med forbud mot nedknusing fjernet
 • Krav om kjørehastighet fjernet

4.2.3.2

Detaljert krav om innhold i komprimeringsplan fjernet, erstattet av henvisning til Statens vegvesens rapport 284.

4.5.1

Graderingskrav for forsterkningslag:

 • Knust berg 0/125 tas inn som forsterkningslagsmateriale, og nye grenseverdier er laget for sorteringen
 • Graderingskrav for resirkulerte materialer sidestilles med forsterkningslag av knust berg/pukk.
 • Differensiering av kravstilling avhengig av tilknytning til NS-EN 13242 eller NS 3468 er tydeliggjort med separate tabeller.

4.6.1.1

Graderingskrav for mekanisk stabilisert bærelag er tydeliggjort.

4.9.3

Krav om forvitringsbestandighet fjernet pga. kravet var ikke mulig å evaluere.

5.1.1

Krav om prosjektering etter N400 Bruprosjektering erstattes av tydeliggjort henvisning til N400 Bruprosjektering, hvor krav er angitt.

5.6.4

Krav om antall ledige trekkerør endres fra 3 til 5.

Invitasjon til høringsseminar for N200 Vegbygging

Seksjon vegteknologi, Vegdirektoratet, inviterer til seminar i samband med høringen av revidert utgave av N200 Vegbygging den 17. februar kl. 09-11 på Teams. Tema for seminaret vil være foreslåtte endringer i N200 og arbeidet for øvrig med denne normalen. Det vil bli god tid til kommentarer og spørsmål fra deltakerne.

Klikk her for å delta i møtet

Vel møtt!

Dokumentinformasjon

 • Høringsutkast publisert:
 • Høringsfrist:
 • Varetype: None
 • Products.Specs.pages
 • E-post: N200@vegvesen.no

Produktrelasjon