Vegnormal

N101:2021

N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr
Historisk
Åpne

Merknad: Dette dokumentet har en ny utgave: N101:2022

Vegnormal N101 omhandler utforming av vegens sideterreng og bruk av vegsikringsutstyr. Vegnormalen gjelder ved planlegging og bygging av offentlige veger og gater.

Vegnormalen er revidert, digitalisert og gjort gjeldende fra juni 2021. Denne utgaven erstatter N101 Rekkverk og vegens sideterreng fra 2014 (faglig innhold 2013) og tilhørende NA-rundskriv. Den digitale versjonen er samtidig en ny utgave av N101, en kort oversikt over vesentlige endringer i forhold til tidligere versjoner er gitt i vegnormalens forord.

Tidligere utgaver av N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr

Omfang

Vegnormal N101 omhandler utforming av vegens sideterreng og bruk av vegsikringsutstyr. Vegnormalen gjelder ved planlegging og bygging av offentlige veger og gater. Den gjelder også ved utbedring av eksisterende veg, samt ved utbedring av eller nye sikringstiltak.

Det er også utarbeidet to veiledninger til vegnormal N101: veiledning V160  Vegrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak og veiledning V161 Brurekkverk.

Vegnormalen er revidert, digitalisert og gjort gjeldende fra juni 2021. Denne utgaven erstatter N101 Rekkverk og vegens sideterreng fra 2014 (faglig innhold 2013) og tilhørende NA-rundskriv. Den digitale versjonen er samtidig en ny utgave av N101, en kort oversikt over vesentlige endringer i forhold til tidligere versjoner er gitt i vegnormalens forord.

Ved spørsmål og innspill knyttet til N101-fagmiljø, benytt e-post: N101@vegvesen.no

Vegdirektoratet publiserer en oversikt over godkjent vegsikringsutstyr på https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/

Dokumentinformasjon

  • Gjeldende fra:
  • Tilbaketrukket:
  • Varetype: None
  • Products.Specs.pages
  • E-post: n101@vegvesen.no

Produktrelasjon