Veiledning

N-V225:2023

N-V225 Bergskjæringer
Historisk
Åpne

Merknad: Dette dokumentet har en ny utgave: N-V225:2023

Omfang

N-V225 Bergskjæringer er en normalveiledning til N200 Vegbygging.

Veiledningen er et hjelpemiddel for planlegging, prosjektering og etablering av skjæringer i berg langs veg. Veiledningen er rettet mot geologer og ingeniørgeologer som arbeider med bergskjæringer.

Veiledningen bygger på gjeldende regelverk og inneholder ikke egne krav. Utgaven tilsvarer V225 Bergskjæringer som ble utgitt i desember 2020, med noen små endringer og rettinger.

Dokumentinformasjon

  • Gjeldende fra:
  • Tilbaketrukket:
  • Varetype: None
  • Products.Specs.pages
  • E-post: N200@vegvesen.no

Produktrelasjon