Veiledning

N-V240:2023

N-V240 Vannhåndtering
Gjeldende
Åpne

Omfang

Veiledning N-V240 Vannhåndtering er en normalveiledning til N200 Vegbygging kapittel 2. Denne veiledningen har som formålet å være et praktisk hjelpemiddel som bidrar til gode løsninger for vannhåndtering i vegbygging. N-V240 bygger på gjeldene nasjonalt regelverk i vegbygging og inneholder ingen egne krav. Sammen med N200 Vegbygging danner N-V240 et faglig rammeverk for hydrologi og hydraulikk, og bruk av veiledningen forutsetter vannfaglig kompetanse. Veiledningen inneholder ikke beregningseksempler, men disse vil bli publisert fortløpende på www.vegvesen.no sammen med regneark for praktisk bruk av metodene.

Dokumentinformasjon

Produktrelasjon

  • Erstatter: N-V240 Vannhåndtering