Vegnormal

N601:2021

N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg
Historisk
Åpne

Merknad: Dette dokumentet har en ny utgave: N601:2022

Vegnormal N601:2021 stiller krav til elektriske anlegg i veginfrastruktur.

Den digitale versjonen N601:2021 stiller krav til elektriske anlegg i veginfrastruktur og erstatter N601:2021 pdf versjon og N601:2017 Elektriske anlegg. Digital versjon vil være gjenkjennbar sammenliknet med pdf versjonen fra januar 2021. Det er også enklere å orientere mellom «skal» krav og veiledningstekst.

Tidligere utgaver av N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg

Omfang

Vegnormalen skal gjøre det enklere å koordinere ønsket kvalitet og elsikkerhet ved planlegging, installasjon, verifikasjon, dokumentasjon og bestilling av el-anlegg i vegsektoren.

Vegnormalen skal bidra til standardisering og valg av løsninger, samt gi klare krav der det anses nødvendig og hvor det offentlige regelverk selv angir alternative løsninger. Slik at prosjektering, utførelse og kontroll av elektriske anlegg blir enklere og mer rasjonelt.

N601:2021 innebærer et nytt regelverksregime for elektriske anlegg i vegsektoren. Der N601:2017 stilte regelstyrte krav til prosjektering og utførelse gir N601:2021 kun funksjonelle sikkerhetskrav.

N601:2021 henviser til bruk av en ny standard, NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem, for metoder som kan benyttes for å ivareta sikkerhetskravene.

Den digitale versjonen N601:2021 stiller krav til elektriske anlegg i veginfrastruktur og erstatter N601:2021 pdf versjon og N601:2017 Elektriske anlegg. Digital versjon vil være gjenkjennbar sammenliknet med pdf versjonen fra januar 2021. Det er også enklere å orientere mellom «skal» krav og veiledningstekst.

Spørsmål og kommentarer sendes til: n601@vegvesen.no

Dokumentinformasjon

  • Gjeldende fra:
  • Tilbaketrukket:
  • Varetype: None
  • Products.Specs.pages
  • E-post: n601@vegvesen.no

Produktrelasjon