Vegnormal

N601:2022

N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg
Gjeldende
Åpne

Vegnormal N601:2022 stiller krav til elektriske anlegg i veginfrastruktur.

Den digitale versjonen N601:2022 stiller krav til elektriske anlegg i veginfrastruktur og erstatter januar og juni versjonen av N601:2021. Ny digital versjon vil være gjenkjennbar sammenliknet med pdf versjonen fra januar 2021. Det er også enklere å orientere mellom unik nummering av «skal» krav og veiledningstekst.

Omfang

Vegnormalen skal gjøre det enklere å koordinere ønsket kvalitet og elsikkerhet ved planlegging, installasjon, verifikasjon, dokumentasjon og bestilling av el-anlegg i vegsektoren.

Vegnormalen skal bidra til standardisering og valg av løsninger, samt gi klare krav der det anses nødvendig og hvor det offentlige regelverk selv angir alternative løsninger. Slik at prosjektering, utførelse og kontroll av elektriske anlegg blir enklere og mer rasjonelt.

N601:2022 innebærer et nytt regelverksregime for elektriske anlegg i vegsektoren. Der N601:2017 stilte regelstyrte krav til prosjektering og utførelse gir N601:2022 kun funksjonelle sikkerhetskrav.

N601:2022 henviser til bruk av en ny standard, NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem, for metoder som kan benyttes for å ivareta sikkerhetskravene.

Den digitale versjonen N601:2022 stiller krav til elektriske anlegg i veginfrastruktur og erstatter januar og juni versjonen av N601:2021. Ny digital versjon vil være gjenkjennbar sammenliknet med pdf versjonen fra januar 2021. Det er også enklere å orientere mellom unik nummering av «skal» krav og veiledningstekst.

Dokumentinformasjon

Produktrelasjon