Vegnormal

N401: 2021

N401 Bruforvaltning fylkesveg
Gjeldende
Åpne

Vegnormal N401 stiller krav til forvaltning av bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i fylkesvegnettet.

Vegnormalen er digitalisert og gjort gjeldende fra juni 2021. Dette er en direkte konvertering av normal N401, utgitt september 2017, hvor NA-rundskriv 2018/3 er innarbeidet i den digitale utgaven.

Tidligere utgaver av N401 Bruforvaltning fylkesveg

Omfang

Vegnormal N401 stiller krav til forvaltning av bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i fylkesvegnettet. Med andre bærende konstruksjoner forståes bl.a. løsmassetunneler, skredoverbygg, støttemurer.

Hensikten med denne vegnormalen er å ivareta samfunnets krav til en god og enhetlig standard for bærende konstruksjoner på fylkesvegnettet med hensyn til sikkerhet og funksjonalitet.

Vegnormalen er digitalisert og gjort gjeldende fra juni 2021. Dette er en direkte konvertering av normal N401, utgitt september 2017, hvor NA-rundskriv 2018/3 er innarbeidet i den digitale utgaven.

Ved spørsmål og innspill knyttet til vegnormal N401, benytt e-post: N401@vegvesen.no

Dokumentinformasjon