Vegnormal

N400:2023

N400 Bruprosjektering
Historisk høringsutkast
Åpne

Merknad: Dette dokumentet har en ny utgave: N400:2024

Omfang

Høring - Forslag til endringer i N400

Vegdirektoratet har utarbeidet høringsutkast til revidert utgave av vegnormal N400 Bruprosjektering. Forslaget skal erstatte dagens versjon fra 1.1.2023. Bakgrunnen for revisjonen er økt fokus på bærekraft og beredskap, behov for reviderte regler for islaster og noe strengere krav til bruk av rusttrege stål der overflater er eksponert for klorider. Anledningen benyttes også til rettinger og forbedringer av mer språklig karakter.

Høringsbrev revisjon av vegnormal N400 bruprosjektering.pdf

Oversikt over endringer i N400 høringsutkast 11-okt-2023.pdf

Dokumentinformasjon

  • Høringsutkast publisert:
  • Høringsfrist:
  • Varetype: None
  • Products.Specs.pages
  • E-post: N400@vegvesen.no

Produktrelasjon