Vegnormal

N302:2021

N302 Vegoppmerking
Gjeldende
Åpne

OBS! Leverandøren av normalene har oppdatert systemet 25.06.2024. Dette kan innebære at du som bruker kanskje må slette cache i nettleseren for å få åpnet normalen. Dersom det gjelder deg, løser du det ved å åpne normalen i nettleseren, og så trykke "shift" + "F5".

Vegnormal N302 beskriver vegoppmerkingssystemet og hvordan dette skal anvendes.

N302 er digitalisert og gjort gjeldende fra juni 2021. Den digitale versjonen vil være gjenkjennbar sammenliknet med tidligere versjon, men de viktigste endringene er blant annet føringer om ett nivå av krav slik at digital versjon ikke inneholder bør-krav. Oppsettet er også endret noe for å tilpasses digitalt format. Denne utgaven erstatter N302 Vegoppmerking fra 2015 med tilhørende NA-rundskriv.

Tidligere utgaver av N302 Vegoppmerking 

Omfang

Vegoppmerking er en viktig del av det systemet som informerer, varsler, leder og styrer trafikantene i veg- og trafikksystemet. Det er derfor viktig at vegoppmerkingen utføres på en ensartet og konsekvent måte over hele landet.

Vegdirektoratet har med hjemmel i forskrift av 7. oktober 2005 nr. 1219 om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) fastsatt tekniske normalbestemmelser for vegoppmerking.

Vegoppmerkingsnormalen er bindende for oppmerkingsmyndigheter og gjelder derfor på alle offentlige veger.

N302 er digitalisert og gjort gjeldende fra juni 2021. Den digitale versjonen vil være gjenkjennbar sammenliknet med tidligere versjon, men de viktigste endringene er blant annet føringer om ett nivå av krav slik at digital versjon ikke inneholder bør-krav. Oppsettet er også endret noe for å tilpasses digitalt format. Denne utgaven erstatter N302 Vegoppmerking fra 2015 med tilhørende NA-rundskriv.

Ved spørsmål og innspill knyttet til håndboka, benytt e-post: N302@vegvesen.no

Dokumentinformasjon