Vegnormal

N301:2024

N301 Arbeid på og ved veg. Høringsutgave kapitel 5
Høringsutkast
Åpne

Omfang

Vegnormal N301 supplerer vegnormalene N300, N302 og N303 med spesielle normalbestemmelser for utstyr benyttet i forbindelse med varsling av arbeid på og ved veg. I tillegg inneholder den retningslinjer for bruk av sikringsutstyr, og veiledning om planlegging og utførelse av arbeidsvarsling. Bestemmelser hjemlet i skiltforskriften er bindende for skiltmyndighet, og gjelder alle offentlige veger.

Formålet med foreliggende revisjon av vegnormal N301 er å forbedre sikkerheten for trafikanter og arbeidere ved arbeid på og ved motorveg.

Endringene skal sikre enhetlig varsling og sikring av arbeidene, og med dette bedre forutsigbarhet for trafikantene.

Denne revisjonen omfatter et nytt kapittel 5, Arbeid på og ved motorveg.

Innarbeidelse av krav for arbeid på og ved motorveg betyr også mindre endringer i øvrige kapitler av vegnormal N301.

Mer om foreslåtte endringer finner dere i høringsbrev

Dokumentinformasjon