Vegnormal

N300:2022

N300 Trafikkskilt
Historisk
Åpne

Merknad: Dette dokumentet har en ny utgave: N300:2024

Vegnormal N300 inneholder tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming av offentlige trafikkskilt.

N300 del 2 og 5 er digitalisert og gjort gjeldende fra februar 2022. Denne erstatter N300 del 2, del 5, NA-rundskriv 2020/09, NA-rundskriv 2020/04, samt notat om bruk av underskilt 109 "Fartshump".

Den digitale versjonen vil være gjenkjennbar sammenlignet med tidligere versjoner, men har nå en inndeling som følger oppbyggingen til skiltforskriften og kun ett nivå av krav. 

Øvrige deler og versjoner av N300 Trafikkskilt

Omfang

Vegnormal N300 inneholder tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming av offentlige trafikkskilt. Skiltnormalen fastsettes av Vegdirektoratet med hjemmel i skiltforskriften.

Bestemmelsene i skiltnormalen gjelder for all bruk av offentlige trafikkskilt, uavhengig av vegtype. Bestemmelsene skal følges av alle skiltmyndigheter, også kommunene og politiet.

Trafikkskiltene er en viktig del av det systemet som informerer, varsler, leder og styrer trafikantene.  God og riktig utført skilting er en forutsetning for sikker og effektiv avvikling av vegtrafikken. For å kunne fylle sin rolle, må trafikkskiltingen være utført på en ensartet og konsekvent måte over hele landet.

Ved spørsmål og innspill knyttet til N300, benytt e-post: N300@vegvesen.no

Dokumentinformasjon

  • Gjeldende fra:
  • Tilbaketrukket:
  • Varetype: None
  • Products.Specs.pages
  • E-post: n300@vegvesen.no

Produktrelasjon