Vegnormal

N300:2024

N300 Trafikkskilt
Gjeldende
Åpne

Vegnormal N300 inneholder tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming av offentlige trafikkskilt.

N300 er digitalisert og gjort gjeldende fra mars 2024. Denne versjonen erstatter alle tidligere deler av N300 og tilhørende NA-rundskriv.

Den digitale versjonen vil være gjenkjennbar sammenlignet med tidligere versjoner, men har nå en inndeling som følger oppbyggingen til skiltforskriften og kun ett nivå av krav. 

Øvrige deler og versjoner av N300 Trafikkskilt

Omfang

Vegnormal N300 inneholder tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming av offentlige trafikkskilt. Skiltnormalen fastsettes av Vegdirektoratet med hjemmel i skiltforskriften.

Bestemmelsene i skiltnormalen gjelder for all bruk av offentlige trafikkskilt, uavhengig av vegtype. Bestemmelsene skal følges av alle skiltmyndigheter, også kommunene og politiet.

Trafikkskiltene er en viktig del av det systemet som informerer, varsler, leder og styrer trafikantene.  God og riktig utført skilting er en forutsetning for sikker og effektiv avvikling av vegtrafikken. For å kunne fylle sin rolle, må trafikkskiltingen være utført på en ensartet og konsekvent måte over hele landet.

Ved spørsmål og innspill knyttet til N300, benytt e-post: N300@vegvesen.no

Dokumentinformasjon

Produktrelasjon