Vegnormal

N101:2022

N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr
Historisk
Åpne

Merknad: Dette dokumentet har en ny utgave: N101:2022

Vegnormal N101 omhandler utforming av vegens sideterreng og bruk av vegsikringsutstyr.

2022 utgave av vegnormal N101 er en oppdatert versjon av ny digital vegnormal N101 publisert juni i fjor. Kravnummerering samt med tabell- og figurnummerering er endret og omfattes kapittelhenvisning. Mindre endringer er også gjort for å øke normalens brukervennlighet og fleksibilitet, men kravene er hovedsakelig uendret.

Denne utgaven er gjort gjeldende fra april 2022.

Endringslogg for N101:2022 og tidligere utgaver av N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr.

Omfang

Vegnormal N101 er utarbeidet med hjemmel i Samferdselsdepartementets forskrifter etter vegloven §13. Denne vegnormalen omhandler utforming av vegens sideterreng og bruk av vegsikringsutstyr og gjelder ved planlegging og bygging av offentlige veger og gater. Den gjelder også ved utbedring av eksisterende veg, samt ved utbedring av eller nye sikringstiltak.

Vegnormalen N101 er utarbeidet med hensikt om å bidra til et sikrere transportsystem, der en enkelt feilhandling ikke skal føre til alvorlig skade eller tap av liv. Dette med referanse til Stortingets vedtak om nullvisjonen.

Ansvarlig enhet er seksjon Veg og gate på avdeling Vegutforming (Myndighet og regelverk i Vegdirektoratet).

Ved spørsmål og innspill knyttet til N101-fagmiljø, benytt e-post: N101@vegvesen.no

Vegdirektoratet publiserer en oversikt over godkjent vegsikringsutstyr på https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/vegutstyr/

Dokumentinformasjon

  • Gjeldende fra:
  • Tilbaketrukket:
  • Varetype: None
  • Products.Specs.pages
  • E-post: n101@vegvesen.no

Produktrelasjon