Veiledning

N-V521:2023

N-V521 Geologi og bergsikring i tunnel
Gjeldende
Åpne

Omfang

N-V521 Geologi og bergsikring i tunnel er en normalveiledning til N500 Vegtunneler.

Veiledningen understøtter og utdyper krav til planlegging og prosjektering av geologiske forundersøkelser for vegtunnel, stabilitetssikring i tunnel; med vekt på tung bergsikring, samt gir rammer for dokumentasjon av forundersøkelser og utført bergsikring i tunnel. Veiledningen bygger på gjeldende regelverk og inneholder ikke egne krav. Utgaven tilsvarer V521 som ble utgitt i april 2022.

Dokumentinformasjon