Veiledning

N-V441:2023

N-V441 Bruinspeksjon
Gjeldende
Åpne

Omfang

Denne veiledningen gir en veiledning i gjennomføring av bruinspeksjoner, for ulike inspeksjonstyper. Veiledning N-V441 gjelder for bruer som definert i vegnormal N401 Bruforvaltning fylkesveg og retningslinje R411 Bruforvaltning riksveg.

Dokumentinformasjon