Veiledning

N-V322:2023

N-V322 Trafikksignalanlegg - Planlegging, drift og vedlikehold
Gjeldende
Åpne

Veiledning N-V322 Trafikksignalanlegg Planlegging, drift og vedlikehold, er en veiledning til N303 Trafikksignalanlegg.

Det er ryddet litt i språk, men det skal være samme betydning som tidligere.

Det viser seg at det konstruerte eksempelet vi hadde for innføring av venstresvingefase i kap. 4.4.2 Samfunnsøkonomi, ikke lenger synes å gi besparelser. Dette eksempelet er derfor tatt ut. Eksempelet med redusert forsinkelse/antall stopp er oppdatert.

Veilederen har teknisk innhold fra 2007, men er nå lagt ut i digital form. Revisjon av veilederen vil gjennomføres etter at N303, Trafikksignalanlegg, er oppdatert.

Omfang

Veilederen omfatter planlegging, drift og vedlikehold av:

  • Ordinære signalanlegg for vegkryss og gangfelt
  • Permanente skyttelanlegg
  • Rampekontrollanlegg
  • Rød stoppblink
  • Gult blinksignal

Ved spørsmål og innspill til veilederen, benytt e-post: N303@vegvesen.no

Dokumentinformasjon