Veiledning

N-V225:2023

N-V225 Bergskjæringer
Gjeldende
Åpne

Omfang

N-V225 Bergskjæringer er en normalveiledning til N200 Vegbygging.

Veiledningen er et hjelpemiddel for planlegging, prosjektering og etablering av skjæringer i berg langs veg. Veiledningen er rettet mot geologer og ingeniørgeologer som arbeider med bergskjæringer.

Veiledningen bygger på gjeldende regelverk og inneholder ikke egne krav. Utgaven tilsvarer V225 Bergskjæringer som ble utgitt i desember 2020, med noen små endringer og rettinger. Siste revisjon mars 2023 er endringer i referanse på to figurer.

Dokumentinformasjon

Produktrelasjon