Veiledning

N-V160: 2022

N-V160 Vegrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak
Gjeldende
Åpne

N-V160:2022 Vegrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak erstatter V160:2016 Vegrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak.

Av større endringer som er gjort kan nevnes:

  • Oppbygningen av veilederen er endret til å passe bedre med oppbygningen av N101.
  • Tekst og figurer er oppdatert som følge av endringer i vegnormaler.
  • Det er laget mer utfyllende veiledning om flere av temaene i veilederen. Det er lagt til en hel del nye figurer for å illustrere og vise eksempler på gode og dårlige løsninger.
  • Veiledning til bruk av rekkverk i midlertidige situasjoner er tatt ut i påvente av revisjon av andre normaler og veiledere om det samme temaet.

Omfang

Veiledning N-V160 Vegrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak er en normalveiledning til N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr. Veiledningen bygger på gjeldende regelverk og inneholder ingen egne krav. Den er skrevet for å veilede alle brukere av vegnormal N101 og inneholder veiledning til utforming av trafikksikkert sideterreng og prosjektering og montering av rekkverk og annet vegsikringsutstyr. N-V160 inneholder også veiledning til sikring av eksisterende veger, inspeksjoner og til vedlikehold og reparasjoner av vegsikringsutstyr.

Veiledning N-V160 Vegrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak er en normalveiledning til N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr. Veiledningen bygger på gjeldende regelverk og inneholder ingen egne krav. Den er skrevet for å veilede alle brukere av vegnormal N101 og inneholder veiledning til utforming av trafikksikkert sideterreng og prosjektering og montering av rekkverk og annet vegsikringsutstyr. N-V160 inneholder også veiledning til sikring av eksisterende veger, inspeksjoner og til vedlikehold og reparasjoner av vegsikringsutstyr.

Dokumentinformasjon

Produktrelasjon