Veiledning

N-V139:2023

N-V139 Flom- og sørpeskred
Gjeldende
Åpne

Omfang

Veiledning V139 Flom- og sørpeskred er en veiledning om hvordan veger kan sikres mot flomskred og sørpeskred. Krav til sikkerhetsnivå for skred på veg er gitt i Vegnormal N200 Vegbygging. Veiledningen ble opprinnelig utarbeidet i forbindelse med forskningsprosjektet "Klima og transport". Dette var et prosjekt som ble gjennomført i regi av Statens vegvesen i perioden 2007-2010. Veiledningen ble i hovedsak skrevet av Harald Norem i Statens vegvesen, med bistand fra Frode Sandersen i NGI (kap. 3). I denne utgaven av veiledningen er det faglige innholdet i hovedsak fra 2014, men det er gjort enkelte mindre endringer og oppdateringer. Se veiledningens forord for mer detaljer

Dokumentinformasjon