Veiledning

N-V138:2024

N-V138 Veger og snøskred
Gjeldende
Åpne

Omfang

N-V138 Veger og snøskred er en veiledning til N200 Vegbygging. Veiledningen er et hjelpemiddel for planlegging og prosjektering av tiltak for sikring mot snøskred.

Dokumentinformasjon