Veiledning

N-V137:2022

N-V137 Veger og drivsnø
Gjeldende
Åpne

Omfang

Veiledning V137 Veger og drivsnø er en veiledning om hvordan problemer med drivsnø kan unngås på vegnettet. Veiledningen er en videreføring av tidligere håndbok 167 Snøvern, og ble utarbeidet som en egen veiledning om drivsnø i forskningsprosjektet "Klima og transport", og utgitt i 2012. Denne utgaven er en digitalisering av utgaven fra 2012, med mindre endringer og oppdateringer. Se veiledningens forord for mer detaljer.

Dokumentinformasjon