Veiledning

NV125:2022

N-V125 Gateveiledning: Planlegging og utforming av gater
Gjeldende
Åpne

Omfang

N-V125 Gateveiledning er en ny veiledning til N100 Veg- og gateutforming. Formålet med veiledningen er å synliggjøre handlingsrommet som finnes innenfor dagens regelverk for å utforme stedstilpassede gater som oppleves som trygge og attraktive for alle trafikanter og samtidig bidra til bærekraftig areal- og transportutvikling. Gateveiledningen bygger på gjeldende nasjonalt regelverk for gateutforming og inneholder ingen egne krav.

Det faglige innholdet er tilpasset krav som stilles til veiledning til normaler:

  • Gateveiledningen gjengir krav med referanser til hvor kravene er hentet fra. Veiledningen forklarer og utdyper anbefalinger og krav og viser hvordan disse kan oppfylles.
  • Gateveiledningen harmoniserer med andre veiledninger og det er lagt vekt på minst mulig grad av overlapp med tilgrensende veiledninger. Der innhold gjentas er det knyttet til utdypende forklaringer.

Dokumentinformasjon

  • Gjeldende fra:
  • Varetype: None
  • Products.Specs.pages
  • E-post: N100@vegvesen.no